Mätprotokoll

Solkoll hämtar uppgifter om strängar och antal paneler från strängschema och skapar ett protokoll efter att mätvärden angivits och sparats

T
Skrivet av Tommy Göthberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

NYHET FEBRUARI 2024

Nu finns möjlighet att på ett enkelt sätt skapa ett dokument för strängmätning. Om strängschema redan är skapat så väljer man att importera värden härifrån så är strängar och antal paneler redan ifyllt!

Fyll i uppmätt värde och spara så skapas mätprotokoll med datumstämpel som PDF och läggs till dokumentationen.

För att dela med kund är det bara att klicka på dokumentet och välja visa för kund.

Om man vill går det även att aktivera fäst överst så visas en förhandsgransknings i kundens dokumentportal.

Funktionen har skapats för att minska den administrativa tiden för att få fram relevanta och professionella dokument. Uppgifter som redan finns, bla uppgifter om anläggningen och antal paneler och strängar ska inte behöva skrivas in manuellt!

  1. Skapa strängmätning

2. Hämta värden från strängschema (eller skapa strängar manuellt)

3. Fyll i uppmätta värden

4. Mätprotokoll genereras som .pdf och läggs till dokumentationen

5. Dela till kundsida och fäst vid behov överst

Exempel på hur det ser ut i kundportalen

Fick du svar på din fråga?