Alla samlingar
Om Solkoll
Vi utvecklar Solkoll efter användarnas önskemål
Vi utvecklar Solkoll efter användarnas önskemål

Vår vision är att programmet ska fungera precis så som ni vill, kom med förslag!

T
Skrivet av Tommy Göthberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Solkoll är utvecklat för att underlätta kvalitetskontroller och delning av dokumentation till både berörd personal och slutkund. Vi vill ständigt förbättras tillsammans med våra användare, därför ber vi er inkomma med önskemål via telefon, mail eller chat (nere till höger)!

De senaste ändringarna vi gjort är

-Mätprotokoll som automatiskt hämtar antal strängar och paneler från strängschemat

-Mer än 25 dokument per anläggning möjligt

-Markera och ändra flera dokument samtidigt

-Enkelt markera ut i strängschemat vart optimerare är placerade

-Möjlighet att lägga till standarddokument som automatiskt läggs till alla nya kunders dokumentation

-Ändrat färgsättning så synbarheten på valda produkter ökat

-Möjlighet att favorisera dokument som behövs inför tex en besiktning så dessa syns tydligt överst via kundvyn

-Strängschemats pdf visar anläggningens panelmodell

Fick du svar på din fråga?