Egenkontroll

Digitala egenkontroller för solcellsinstallationer med beskrivningar och bilder

L
Skrivet av Love Hallberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Digitala egenkontroller som byggs i Solkoll startas via projektets dokumentvy. De sparas automatiskt som pdf i kunddokumentationen när kontrollen avslutas. Bilder kan visas för kontrollanten som tex anvisning hur eller förbud mot

-Frågor kan läggas till eller raderas för att följa företagets kvalitetspolicy

Tex om genomgång av befintliga skador på byggnad ska göras innan byggstart för att minska reklamationer

-Beskrivningar av krav på utförande kan anpassas för att överensstämma med företagets allmänna avtalsvillkor

Tex om avfall ska källsorteras eller bortforslas

-Interna kontroller som inte syns i kundens rapport kan skapas

Tex hur arbetsplatsen ska företagsprofileras vid byggstart

-Bilddokumentation kan integreras

Tex om man vill ha en bild som visar att cc-avståndet följer lastberäkning kan man begära att en bild tas innan en punkt kan godkännas.

Respektive användare fyller i sina ansvarsområden i ett gemensamt dokument, fördelen mot ett pappersdokument är att det inte försvinner!

Varje godkänd inspektionspunkt loggas med resultat, datum- och tidsstämpel samt uppgift om vem som är ansvarig för godkännandet.

Här skapas en egen digital kontroll. i Nästa steg namnges kontrollen.

För att lägga till inspektionspunkter se guiden skapa inspektionspunkter i egenkontroll;

NYHET!

Under april 2024 lanseras möjligheten att kunna importera färdiga mallar. Då kan en mall importeras och anpassas efter er verksamhet enligt bild 2. I samband med detta kommer vi även uppdatera programmet med följande möjlighet

-Flödet på frågor kan sorteras efter era önskemål

Tex att takinfästning kommer före montering av skena

Fick du svar på din fråga?